Byggdagbok
1. Byggjigg
[020323]
2. Formspant
[020324]
3. Virke, epoxy, glasfiber mm
[020326]
4. Ribbor
[020328]
5. Sarg till sittbrunnen
[020329]
6. Skrov - ribbor
[020331]
7. Skrov - epoxy lager 1
[020405]
8. Skrov - klammer och skrap
[020406]
9. Skrov - ytterstävar
[020407]
10. Reglerbar skädda
[020408]
11. Slipa stävar och skrov
[020409]
12. Slipningen fortsätter...
[020410]
13. Skädda, slip & sittbrunn
[020414]
14. Snart dags för glasfiber
[020423]
15. Glasfiber på skrovet (1)
[020510]
16. Glasfiber på skrovet (2)
[020512]
17. Skrovet på rätt köl
[020514]
18. Insidan av skrovet (1)
[020516]
18. Insidan av skrovet (2)
[020517]
19. Insidan av skrovet (3)
[020518]
20. Fotstöd
[020519]
21. Däck - formspant
[020520]
22. Däck - ribbor (1)
[020521]
23. Däck - ribbor (2)
[020522]
24. Däck - ribbor (3)
[020523]
25. Däck - ribbor (4)
[020524]
26. Däck - epoxy
[020525]
27. Däck - klammer & epoxy
[020526]
28. Däck - slipning (1)
[020527]
29. Däck - slipning (2)
[020528]
30. Däck - slipning (3)
[020529]
31. Däck - Slip & epoxy
[020530]
32. Däck - glasfiber (1)
[020531]
33. Däck - fläns & epoxy (2)
[020602]
34. Däck - epoxy (3)
[020603]
35. Däck - sittbrunn (1)
[020604]
36. Däck - sittbrunn (2)
[020605]
37. Däck - sittbrunn (3)
[020606]
38. Däck - sittbrunn (4)
[020607]
39. Däck - insida (1)
[020608]
40. Däck - insida (2)
[020609]
41. Däck - insida (3)
[020610]
42. Däck - insida glasfiber (1)
[020611]
43. Däck - insida glasfiber (2)
[020612]
44. Passning däck & skrov
[020613]
45. Packluckor (1)
[020615]
46. Packluckor (2)
[020616]
47. Packluckor (3)
[020618]
48. Packluckor (4)
[020619]
49. Packluckor (5)
[020620]
50. Fästen, skott & skädda
[020622]
51. Skädda (1)
[020623]
52. Skädda (2)
[020624]
53. Skädda (3)
[020625]
54. Skädda (4)
[020626]
55. Fotstöd & bärhandtag (1)
[020627]
56. Fotstöd (2)
[020628]
57. Limma däck/skrov (1)
[020629]
58. Limma däck/skrov (2)
[020630]
59. Limma däck/skrov (3)
[020701]
60. Limma däck/skrov (4)
[020703]
61. Svankstöd, bärhandtag & skenor till sitsen
[020704]
62. Div. småpyssel
[020706]
63. Slipning (1)
[020708]
64. Slipning (2)
[020710]
65. Fernissa (1)
[020711]
66. Fernissa (2)
[020712]
67. Sits
[020714]
68. Svankstöd & fernissa
[020715]
69. Remmar & fernissa (2)
[020716]
70. Möblera däcket (1)
[020718]
71. Möblera däcket (2)
[020719]
72. Kajaken är klar!
[020721]
73. Sjösättning
[020727]
 
Material & kostnad